Śmiełów - Muzeum Adama Mickiewicza
 
 
baner
 Oferta:
 
 

 

 


www.mnp.art.pl Wirtualna wycieczka
po Muzeum


 

Oficjalna strona
Muzeum Narodowego
w Poznaniu:
www.mnp.art.pl
www.mnp.art.pl >>>


 

www.zerkow.pl
Gmina Żerków
www.zerkow.pl >>>


 

 

Oficjalna strona Muzeum Narodowego w Poznaniu:
www.mnp.art.pl >>>


Muzeum im. Adama Mickiewicza w mieowie

Aktualnoci


NOC MUZEW – 14 MAJA 2011

Noc Muzew 2011

MUZEUM IM. A. MICKIEWICZA W MIEOWIE
ODDZIA MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

GODZ. 17.00 – 01.00

Wystawa grupy artystycznej d Kaliska -
POLONIA ZASTYGA W MUZEUM
(w ramach projektu pt. ”Parada wieszczw”).
Skad grupy: Marek Janiak, Adam Rzepecki, Andrzej wietlik i Andrzej Wielogrski.

W programie m. in.:

17.00-18.00 Oprowadzanie po ekspozycji i prezentacja projektu odzi Kaliskiej przez pracownikw muzeum.
18.00-19.00 Wystp zespou MAE INSTRUMENTY . Spotkanie z ciekawymi, rzadkimi i kuriozalnymi rdami dwiku - jak graj, dlaczego i skd pochodz. Moliwo zagrania na wszystkich instrumentach. (ZAPRASZAMY TAKE DZIECI).
19.30-20.30 Prelekcja prof. Edwarda Balcerzana, „Mnstwo si zarysw skleja”. Mickiewicz wci aktualny.
21.00-22.00 Koncert zespou MAE INSTRUMENTY.
22.00-23.00 Oprowadzanie po ekspozycji i prezentacja projektu odzi Kaliskiej przez pracownikw muzeum.

Bdzie mona take skosztowa tradycyjnych potraw wielkopolskich oraz wypocz i upiec kiebaski przy ognisku.

Na trasie miew-Jarocin bdzie kursowa dodatkowy bezpatny autobus
(wyjazd z parkingu przy ul. w. Ducha w Jarocinie)

Jarocin – erkw – miew
16.15 – 16.35 – 16.45
18.30 - 18.50 - 19.00
20.00 - 20.20 - 20.30

miew – erkw – Jarocin
19.15 - 19.25 - 19.45
21.30 - 21.40 - 22.00
23.00 - 23.10 - 23.30

 


POLONIA ZASTYGA W MUZEUM

„Polonia...” to instalacja grupy artystycznej d Kaliska (w skadzie: Marek Janiak, Adam Rzepecki, Andrzej wietlik i Andrzej Wielogrski) zrealizowana w ramach cyklu projektw „Parada wieszczw” w Muzeum im. A. Mickiewicza w mieowie – oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu. W ubiegym roku „Parad” rozpocz „Stefan i majonez” - wystawa prezentowana w Muzeum Narodowym w Kielcach, ktra wykreowaa eromskiego na gwiazd literatury popularnej. Teraz przysza kolej na Mickiewicza, niejednokrotnie ju obecnego w tekstach i manifestach artystw tej grupy, obwinianego o skrpowanie rozumienia wspczesnego wiata ideami dziewitnastowiecznego romantyzmu. Osadzone w poetyce absurdu i artu dziaania, podwaaj to, co jako niebagatelna warto patriotyczna stao si z czasem powierzchownoci i stereotypem. Jak zauwaa Marek Janiak „zadowolenie i fascynacja s narodowi polskiemu obce, dlatego my postanowilimy afirmowa rzeczywisto, nie namiewa si z niej. Coca cola jest super! Mc Donald’sy s super! Lody woskie s super! (...) Terminator jest sto razy lepszy od Pana Tadeusza”. Opublikowana przez grup w 2007 roku Oda do naroda jest satyrycznym nawizaniem do mickiewiczowskiej Ody. Jednoczenie futurystycznym manifestem, kpicym z cigle pielgnowanych, lecz nie przystajcych do dnia dzisiejszego wartoci: „(…) Niech yje nard Zgnioromantycznej Polski/Niech yje nard martwych wartoci/I stchych mitw/Niech yje nard gnuny i wysportowany/Niech yj szable wiecznie potrzebne/i uani/niech nie jed motocyklami/Niech yje Ministerstwo Pana Tadeusza/i witezianki/oraz Departament Rozdartej Koszuli/i Krwawej Rany/Niech yje Mesjanizm wiecznie ywy”.

d Kaliska 2011
d Kaliska 2011

Prowadzcy na polu sztuki sw przemiewcz polemik z romantycznym mesjanizmem, sprbowali Kaliscy zmierzy si z Mickiewiczem w mieowie, w miejscu gdzie poeta przebywa realnie w 1831 roku i gdzie zatrzyma si czas. Mona byo przypuszcza, e otoczeni XIX-wieczn przestrzeni muzealn, skupion na wieszczu, rozerw na strzpy patetyzm ekspozycji. Nie zrobili tego i tak jakby nawet nieco urzeczeni samym miejscem, podjli jedynie z nim i z poet sw ironiczn konwersacj. Na Mickiewicza i jego epok naoyli wspczesny filtr zmasowanych wyobrae i towarzyszcej im mechanicznoci: piksele, rejestracje filmowe i fotograficzne, absurdalne wyolbrzymienie i powielenie.

d Kaliska 2011
d Kaliska 2011
d Kaliska 2011

Jedn z propozycji odzi Kaliskiej jest wspczesna wersja obrazu Jana Styki Polonia, jeszcze wiksza ni monumentalny orygina (30 m2). Obraz, na ktrym przedstawiony jest take Mickiewicz (ktry urodzi si 7 lat po ogoszeniu trzeciomajowej konstytucji), jest jednym z licznych dzie opiewajcych romantyczny polski mesjanizm. Olbrzymie, niepasujce do zastanej rzeczywistoci powikszenie, umieszczone w dwch salach i „przecite” drzwiami, z bliska staje si nieczytelne, gdy wielko pikseli czyni go abstrakcyjnym, natomiast z daleka niemoliwe jest do zobaczenia w caoci. „Pikselizacja dziea – jak zakada Andrzej wietlik - jest naoeniem wspczesnoci na historyczny obraz i wbrew oczekiwaniom wspczesno nie przyblia historii, lecz czyni j jeszcze bardziej niedostpn”. Do tego, zablokowany drzwiami obraz daje Poloni absurdalnie zastyg i rozdwojon.

Niedostpn histori i Mickiewicza ukazuj take dokumentalne filmy Za mg: z Nowogrdka, z nad jeziora wite i z Zaosia, bdce tzw. guch i tp rejestracj miejsc szczeglnie wanych w dziecistwie i modoci, oraz wczesnej twrczoci Mickiewicza. Zapis fragmentu Nowogrdka z normalnym, codziennym ruchem ulicznym i z widokiem na gimnazjum Dominikanw oraz jezioro wite, niebo nad Zaosiem i widok z okna domu rodzinnego (obecnie muzeum) na miasto dziecistwa wieszcza „zdejmuje – wedug wietlika - mity z kilku miejsc yjcych wspczesn rzeczywistoci, jakkolwiek ona jest, a znanych z literatury romantycznej i do dzisiaj postrzeganych przewanie przez filtr opisw romantycznych”.

"Poppiersie dla kadego. Mickiewiczowi d Kaliska” to nastpna propozycja Kaliskich. Instalacja skada si z masowo powielonych, niewielkich figurek z popiersiem Adama (z muzealnych zbiorw), ciasno wypeniajcych obszern witryn. Jak w gabinecie osobliwoci czy jarmarcznym kramie. Natomiast Efekt 44 godzin poszukiwa w Muzeum Adama Mickiewicza w mieowie to kola 44 wersji portretu Mickiewicza, opublikowanych w rnych wydawnictwach znajdujcych si w zbiorach mieowskiej biblioteki. Peregrynacja po wizerunkach w iloci mistycznej (patrz „imi jego czterdzieci i cztery”) sprowadzona zostaa do tandety reprodukcji.

d Kaliska 2011
d Kaliska 2011

Artyci z odzi Kaliskiej zdaj si swym projektem przekornie pyta o to, czy mity i stereotypy wok Mickiewicza nie zastygy muzealnie, ale te czy w pikselowej obrbce jest jeszcze jakie ycie romantycznego zrywu. Znajc poczucie humoru autora Pana Tadeusza, zaoy mona, e od patetyzmu wolaby tak gombrowiczowsk ironi.

d Kaliska 2011
d Kaliska 2011

Wystawa odzi Kaliskiej w Muzeum w mieowie czynna bdzie od 14 maja do 31 sierpnia 2011 r.

Ewa Kostoowska

 

 
statystyka

 Projekt graficzny strony:
 Sławomir Waszak